Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Deze verklaring is het laatst bijgewerkt op 23 mei 2018

 

Je privacy is voor Performance Gym Alkmaar van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. Performance Gym Alkmaar gaat zorgvuldig om met privacygegevens van haar klanten. Hierbij wordt voldaan aan de Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en gelden de volgende bepalingen:

 

  • Alle persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en op behoorlijk en zorgvuldige wijze verwerkt.
  • Performance Gym Alkmaar heeft maatregelen genomen met de bedoeling dat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, accuraat, toereiken, ter zaken dienend en niet bovenmatig zijn.
  • Binnen Performance Gym Alkmaar is verwerking van persoonsgegevens toegestaan aan personen voor wie en voor zover dat met oog op de uitoefening van hun functie nodig is. Performance Gym Alkmaar beschikt over een overzicht hiervan.

 

Contactgegevens:

Performance Gym Alkmaar
Van Oostsanenkade 3z
1816 CA  ALKMAAR
+31646347339
info@performancegymalkmaar.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Performance Gym Alkmaar verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Voor de verwerking van onze ledenadministratie maken wij gebruik van de online dienst SportBit manager.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we allemaal doen met de informatie die we over jou te weten komen.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Performance Gym Alkmaar verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij je betalingsgegevens, naw gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie tot twee jaar nadat je bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

 

Toegang portaal

Met ons portaal krijg je toegang tot een beheeromgeving waar je zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen om gebruik te maken van onze lesplanner en online shop. Wij houden bij wat je gedaan hebt en wanneer, zodat daar bewijs van is.

Hiervoor gebruiken wij je sportprestaties ten behoeve van performancetracking en e-mailadres. Dit doen wij op basis van je toestemming omdat je zelf je resultaten bijhoudt in de app. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden na het einde van de dienstverlening aan jou.

 

Shop aankopen

Je kunt in de SportBit manager app dingen kopen. Hierbij gebruiken wij je persoonsgegevens om de aankoop af te handelen en te registreren. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, factuuradres, NAW-gegevens, telefoonnummer en betalingsgegevens. Dit doen wij om jouw aankopen af te handelen en dus uitvoering te geven aan de overeenkomst. Wij bewaren deze informatie tot twee jaar nadat je bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

 

Een abonnement afsluiten

Je kunt bij ons diverse abonnementen afsluiten. Hierbij gebruiken wij je persoonsgegevens om de betaling af te handelen. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, factuuradres, NAW-gegevens, telefoonnummer en betalingsgegevens. Dit doen wij om jouw aankopen af te handelen en dus uitvoering te geven aan de overeenkomst. Daarnaast zijn wij dit wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie tot twee jaar nadat je abonnement is opgezegd en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

 

Contactformulier, proeflesplanner en nieuwsbrief

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Doormiddel van de proeflesplanner kan je een proefles bij ons boeken. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres en telefoonnummer. Dit doen wij om een eventuele overeenkomst met jou te kunnen voorbereiden en de proefles te kunnen registreren. We bewaren deze informatie tot zes maanden na afloop van jouw proefles, zodat we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij kunnen pakken en jouw abonnement makkelijker kunnen afsluiten.

Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via je account kun je dit ook doorgeven.

Je e-mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard tot drie maanden nadat je het abonnement hebt opgezegd.

 

Aankopen credits / rittenkaart

Je kan bij ons ook losse credits kopen of rittenkaarten. Deze moet je vooraf kopen. Hierbij gebruiken we je persoonsgegevens om de aankoop af te handelen en om de credits te registreren.

Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, factuuradres, NAW-gegevens, telefoonnummer en betalingsgegevens. Dit doen wij om jouw aankopen af te handelen en dus uitvoering te geven aan de overeenkomst. Daarnaast zijn wij dit wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie tot twee jaar nadat je abonnement is opgezegd en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

 

Je account

Om bij ons te kunne trainen moet je je eerst registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij je nickname, naw-gegevens, telefoonnummer, profielfoto, e-mailadres, geboortedatum, factuuradres, betalingsgegevens en geslacht. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden nadat je je account hebt opgeheven.

Wij bewaren deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is om jouw trainingen te kunnen faciliteren. Je kunt via je account informatie aanpassen wanneer je dat wilt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Performance Gym Alkmaar deelt jouw persoonsgegevens niet met andere bedrijven of instanties, behalve als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Performance Gym Alkmaar blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Performance Gym Alkmaar gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze lessenplanner werken dan niet meer goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies  doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze online dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

 

Beveiliging

Performance Gym Alkmaar neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@performancegymalkmaar.nl

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@performancegymalkmaar.nl. Let er op dat je duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

Klacht indienen

Performance Gym Alkmaar wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons